Internationellt

Vi har flera olika internationella samarbeten, de länder vi haft kontakt med längst är Tanzania och Armenien. Vi har dels hjälp dem ed ekonomisk stöttning men arrangerat teamresor för att få se och uppleva själva men även använda våra resurser för att hjälpa dem. Genom din anmälan till All Star Week är du också med och sponsrar en liten del till att ett barn i Armenien som också får möjlighet att åka på läger. Detta är barn som annars aldrig hade haft råd att komma iväg på sommaren!

Vi har även en del kontakt med länder i östeuropa (Ukraina, Moldavien m.m). Vi har varit där samt vi har haft flera besök här, både i samband med All Star Week och resten av året. I dessa länder är innebandyn en ung sport. Tränare och ledare behöver mer kunskap om innebandy – taktik, teknik och ledarskap – med det försöker vi bidra så gott vi kan.

Vi har under årens lopp genomfört flera teamresor till Tanzania & Armenien. Ledare från All Star Mission har i Armenien, Tanzania och på öarna Pemba/Zanzibar arrangerat läger, ledarutbildningar och idrottsevent. Är du intresserad på att åka med på teamresa?
Håll utkik på Pingstkyrkans hemsida.

Tanzania

Pingst Jönköping har under drygt 10 år anordnat missionsresor för unga till Tanzania. Många som tidigare åkt med har berättat om häftiga upplevelser och om hur mycket resan har fått betyda för dem. Förmånen att få berätta om sin tro och ge ut av det man har fått förändrar inte bara mottagaren, utan också oss själva!

Varje år i samband med höstlovet anordnas en två veckor lång teamresa till Tanzania för dig som är 18 år och uppåt. Under två veckor besöker vi olika platser på swahilikusten. Vi träffar och stöttar lokala församlingar, deltar i kampanjer, samlar barn till olika aktiviteter och får uppleva den tanzanianska kulturen! Vi önskar att du under resan ska få upptäcka ännu mer av dina gåvor och talanger och få bidra med dessa. Att du ska få prova saker du tidigare inte gjort och få växa i din relation till Jesus samt få ta del av ny kultur och bygga relationer med människor i Tanzania.

Teamet som ska åka träffas under hösten vid ett antal tillfällen innan resan för förberedelser.

 

Armenien

All Star Misson stöttar sedan flera år tillbaka Pingst Yerevans Idrottsarbete. Vi har bjudit hit ledare från Armenien som sett, lärt och bidragit på All Star Week i Jönköping. Vi har varit med och stöttat dem till att starta upp ett eget idrottsläger, som de nu genomför varje sommar.Vi har dåbidragit med support både genom ekonomiska bidrag, kunskap och även teamresor till deras läger. Då både vi får bidra men även får se och lära av dem!

Armenien är ett litet land som ligger strax öster om Turkiet. 1988 drabbades landet av en fruktansvärd jordbävning och sedan dess har vår församling arbetat med olika sjukvårdsprojekt och stöttat Pingstförsamlingen i huvudstaden Yerevan. Det är världens första kristna land, men där många människor idag behöver få en levande personlig relation till Jesus.