Om oss

Bakgrund

All Star Mission är Pingst Jönköpings idrottsarbete och är fött ur och en del av den nationella organisationen Sport For Life. All Star Mission har funnits sedan 1996, det startade då med ett innebandyläger en vecka på sommaren. All Star Week, som lägret senare fick som namn, har arrangerats varje sommar sedan dess och är nu inte bara innebandyläger utan även
fotbollsläger kombinerat.

All Star Mission har sedan 1996 arrangerat en rad lokala sportsatsningar utöver All Star Week. Bland annat matcharrangemang kring FairPlay Cup sportkonfirmation, höstlovsturnering, golfturneringar, ledarutbildningar, kaptensutbildningar, säsongskickoffer, fotbollsturneringar, fotbollsresor och sportmissionsresor till Tanzania och Armenien. All Star Mission verkar i ett nära samarbete med olika lokala föreningar. All Star Mission tror att positiva attityder och kristna värderingar skapar en miljö där alla får vara en stjärna.

Vision & värderingar

All Star Mission vill vara en positiv kraft och bidra till att idrottsvärlden utvecklas och stärks i Jönköping framför allt men även ut över vår värld, med de internationella satsningar vi har.
Vi är ett nätverk för alla som älskar sport och utifrån våra värderingar vill vi vara en självklar resurs i idrottsvärlden. Målet är att utveckla hela människan, både på och utanför planen. Vi vill vara föredömen och genom positivt ledarskap och kompetens bidra till att enskilda idrottare, lag och föreningar stärks. Vårt uppdrag är att leva ut och berätta om vår kristna tro i Jönköping och ut över världen.

Ambitionen är att bekräfta, och utmana idrottare i sin fulla potential, idrottskarriär och i övriga livet. Genom att uppmuntra varandra, oavsett prestation, står vi för budskapet att vi är accepterade, älskade och har det högsta värdet för dem vi är – inte vad vi gör.

Vi tränar och utrustar ledare, med fokus på att se nya och unga ledare blomma ut och växa i sitt ledarskap. Vår längtan är nya generationer ledare som går före och bygger kyrka som den självklara hemmaplanen.

Vi vill kännetecknas av kärlek, tro på Jesus och äkthet. Med sikte på potential, kunskap och passion vill vi bygga relationer och förtroende.

All Star Andan

Våra tre ledord är uppmuntran, ödmjukhet och respekt. De tre bildar det vi kallar All Star-andan, som är den kultur och attityd vi vill ska forma vår verksamhet. Detta är tre ord vi vill ska genomsyra allt vårt arbete, men framför allt något vi vill ska känneteckna vårt läger All Star Week. Där vill vi att alla ska bli bemötta med respekt oavsett vem du är. Vi vill att uppmuntran ska vara en naturlig del atmosfären. Vi tror att en ödmjuk attityd, med en sund bild av andra och oss själva, är ett vinnande koncept.

Respekt

Så som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du också vara mot dem. Vi vill respektera varandra för dem vi är. Trots olikheter – lyssna och försöka förstå varandra. En äkta respekt bygger på att när vi är oss själva så ser andra oss som vi verkligen är. Detta är grundläggande för lag, spelare, ledare och andra vi möter i idrottsvärlden.
– Matt 7:12

Ödmjukhet

Vi behöver varandra och våra lagkamrater för att lyckas. Ödmjukhet är inte att tänka lågt om sig själv utan högt om andra. En ödmjuk attityd hjälper till att hantera både motgångar och framgångar. Laget före jaget utmanar egot. Sätter vi andra före oss själva så hjälper vi varandra att lyckas.
– Fil: 2:1-8

Uppmuntran

Glädje och positiva attityder byggs och smittas av uppmuntran. Från hjärtat, i ord och kroppspråk, hjälper oss uppmuntran att våga, igen och igen. Den ger oss tro och hopp, lyfter och plockar fram det bästa hos varandra. Uppmuntran gör skillnaden.
– Heb: 3:13

 

Partners