INTERNATIONELLT

Vårt uppdrag rör inte bara Jönköping utan vi vill genom idrotten vara med och bidra till en bättre värld. I många länder är idrottens plats inte lika självklar som i Sverige och genom våra olika samarbeten vill vi hjälpa lokala organisationer att ge barn och unga en plats i samhället där de får vara trygga, ha roligt och utvecklas.

FLOORBALL4ALL

Sedan 2020 har vi ett samarbete med Floorball4all, en internationell organisation som tillsammans med lokala kyrkor jobbar med att lansera innebandy i fattiga länder. Genom arbetet får många barn och unga en ny meningsfull fritidsaktivitet och en plats med trygga ledare där de får trivas. Floorball4all finns i drygt 20 länder.

Vi samarbetar med Floorball4all Eurasia, som finns i Östeuropa och Centralasien. Eftersom innebandy är en ny sport i flera av de här länderna finns det mycket utvecklingspotential. Därför finns det ett stort behov av utbildning av ledare och tränare. Genom att vara med på regelbundna tränarutbildningar i Östeuropa bidrar vi till att utveckla sporten och göra den mer attraktiv för fler i den regionen.

Alla som är med på All Star Week bidrar till Floorball4all Eurasias arbete. En del av intäkterna från lägret går till att finansiera våra tränarutbildningar i Östeuropa och Centralasien. Dessutom har alla som är med på lägret chansen att skänka använt innebandymaterial som samlas in och transporteras vidare till Floorball4all Eurasia.

På All Star Week får vi regelbundna besök av ledare för Floorball4all Eurasia. Det här är ett samarbete som vi är tacksamma för och som vi tror berikar både oss och våra internationella partners.

ÖVRIGA SAMARBETEN

I många år har vi samarbetat med Sport Mission Armenia, en organisation i Armenien som genom olika läger och event arbetar för att bygga broar mellan idrotten och kyrkan och bidrar till att många utsatta barn och unga hittar en trygg punkt i livet. I flera år har vi bl.a. bidragit till och besökt deras fotbolls- och volleybolläger.

Vi har även arbetat med idrott i Tanzania i många år. Vi har anordnat teamresor från Sverige där vi har bidragit med bl.a. ledarutbildningar och event.