OM OSS

Vår vision:

EN FÖRVANDLAD IDROTTSVÄRLD

All Star Mission lever med drömmen om en förvandlad idrottsvärld. Vi vill vara en positiv kraft i idrottsrörelsen som genom goda relationer skapar framgångar som når längre än det sportsliga. Vi drömmer om en idrottsvärld präglad av glädje, generositet, kvalitet och teamwork där alla får vara en stjärna, en All Star.

Genom vårt arbete vill vi bidra till att göra idrottsvärlden och världen till en bättre plats. Vi är ett nätverk för alla som älskar sport och utifrån våra värderingar vill vi vara en självklar resurs i idrottsvärlden med målet att utveckla hela människan, både på och utanför planen. Vi vill vara föredömen och genom positivt ledarskap och kompetens bidra till att idrottare, lag och klubbar stärks och utvecklas till sin fulla potential.

Vi står på en kristen grund och vill leva ut och berätta om vår tro på Jesus, i Jönköping och ut över världen. Genom att uppmuntra varandra, oavsett prestation, står vi för budskapet att vi är accepterade, älskade och har ett unikt, evigt okränkbart värde för de vi är, inte för vad vi gör.

Vi tränar och utrustar ledare, med fokus på att se nya och unga ledare blomma ut och växa i sitt ledarskap. Vår längtan är att se nya generationer ledare som tar plats och gör skillnad, både i kyrkan och i idrottsvärlden. Vår djupaste drivkraft är kärlek och genom kunskap och passion vill vi bygga förtroendefulla relationer som bidrar till vår dröm om en förvandlad idrottsvärld.

ALL STAR-ANDAN

Vi vill att de tre ord vi kallar All Star-andan ska prägla allt vi gör. Vi tror även att detta är en kultur som kan bidra till att stärka varje individ, lag och klubb i idrottsvärlden.

Respekt

Så som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du också vara mot dem. Vi vill respektera varandra för dem vi är. Trots olikheter – lyssna och försök förstå varandra. En äkta respekt bygger på att när vi är oss själva så ser andra oss som vi verkligen är. Detta är grundläggande för lag, spelare, ledare och andra vi möter i idrottsvärlden.

Ödmjukhet

Vi behöver varandra och våra lagkamrater för att lyckas. Ödmjukhet är inte att tänka lågt om sig själv utan högt om andra. En ödmjuk attityd hjälper till att hantera både motgångar och framgångar. Laget före jaget utmanar egot. Sätter vi andra före oss själva hjälper vi varandra att lyckas.

Uppmuntran

Glädje och positiva attityder byggs och smittas av uppmuntran. Från hjärtat, i ord och kroppsspråk, hjälper uppmuntran oss att våga, igen och igen. Den ger oss tro och hopp, lyfter och plockar fram det bästa hos varandra. Uppmuntran gör skillnaden.

BAKGRUND

All Star Mission startades 1996 genom ett innebandyläger. Sedan dess har inte bara lägret utan även vårt arbete vuxit och utvecklats till vad det är idag. Ända sedan starten har grundpelarna varit de samma. Vi är Pingst Jönköpings idrottsarbete, vi är en del av den nationella organisationen Sport for Life och vårt arbetsfält är idrottsvärlden, främst i Jönköping men även ut över världen. Vårt arbete har alltid främst byggts av fantastiska ledare som är med och investerar för en förvandlad idrottsvärld.

LEDARSKAP

All Star Mission leds av vårt ledningsteam som är utsett av Pingst Jönköping för att jobba med kyrkans idrottsarbete. Ledningsteamet har det övergripande ansvaret och tillsätter ledare och volontärer till våra olika verksamheter. Det operativa arbetet leds av verksamhetsledaren. Arbetet med All Star Week leds av en eller flera projektledare tillsammans med en projektgrupp.

SPORT FOR LIFE

Vi är stolta över att vara en del av den nationella organisationen Sport for Life. Precis som vi jobbar Sport for Life för att bygga broar mellan Sveriges två största folkrörelser, kyrkans och idrottens värld, och vill vara en positiv kraft i idrottsvärlden. De jobbar främst med ledarträning, läger och lokala arbeten, med visionen om en förvandlad idrottsvärld. I det är vi ett självklart lokalt arbete som genom bl.a. ledarträning och läger investerar i vår stad.

Som regionförsamling inom Sport for Life har vi ett uppdrag som sträcker sig bortom Jönköping. Vi vill tillsammans med Sport for Life inspirera och utrusta engagerade individer från kyrkor och klubbar i Småland och på Öland att vara en positiv kraft i idrottsvärlden på sin ort. Tillsammans kan vi nå längre och göra mer.

INTERNATIONELLA SAMARBETEN

Vi är tacksamma över att ha goda relationer med flera internationella samarbeten. Genom att vara en del av Sport for Life är vi en del av den internationella organisationen Fellowship of Christian Athletes (FCA) och det europeiska nätverket European Christian Sports Union (ECSU). Läs mer om vårt samarbete med Floorball4all under Verksamhet.